Využití modelových organismů k řešení zásadních biologických problémů pro inovace

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM

TÉMA: Výzkumný potenciál, REGPOT-2008-1

Akronym projektu: MODBIOLIN

Grantová dohoda č.: 316304

Financování: 7. Rámcový program, specifický program Kapacity

Výzva č.: FP7-REGPOT-2012-2013-1

Doba realizace projektu: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015

Koordinátor: Prof. František Sehnal

Kontaktní osoba: Ms. Veronika Zázvorková, projektový manažer

Abstrakt

Výzkum realizovaný na Biologickém centru AV ČR (BC AV ČR) zahrnuje biomedicínský výzkum na modelových organismech a rostlinách ve čtyřech hlavních oblastech: Gene cascades in development regulation, molekulární mechanismy biologických hodin, vzájemné ovlivňování parazitů - arthropod vectors – hostitelů, a využití chmele jako modelu v cílené kultivaci plodin. Čtrnáct týmů, které provádějí tento výzkum, se produktivitou přibližují svým kolegům z vyspělých zemí EU, ale dalšímu nárůstu výstupů BC AV ČR brání nedostatečná výzkumná infrastruktura. Zlepšení této infrastruktury je cílem projektu MODBIOLIN. Projekt MODBIOLIN podporuje výměnu znalostí s excelentními evropskými výzkumníky a institucemi, modernizaci přístrojů a zaměstnání zkušených vědeckých pracovníků, posiluje spolupráci v rámci EU, podporuje sebehodnocení, ochranu duševního vlastnictví a využití inovačních technologií. Pořízení digitálního luminiscenčního mikroskopu s pomocí projektu MODBIOLIN významně zlepší konkurenceschopnost BC AV ČR na poli moderního výzkumu. Svolení 9 vynikajících evropských vědců stát se členy Správního výboru projektu MODBIOLIN a partnerství se čtyřmi špičkovými vědeckými pracovišti z Francie, Německa a Velké Británie dodává ambicím  BC AV ČR značnou hnací sílu. Projekt má značný společensko-ekonomický dopad na Jihočeský kraj a posiluje povědomí veřejnosti o roli Evropského Společenství v podpoře výzkumu a o důležitosti výzkumu pro hospodářství a blahobyt Evropské Unie.

projekt v rámci 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj

Využití modelových organismů k řešení zásadních biologických problémů pro inovace

EUBiologické centrum

ČESKYENGLISH